>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB


donderdag 07 december 2017, 11:52

Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB

Als u de eigenaar bent van een recreatiepark, ontvangt u hiervoor ook een aanslag OZB. Hoe wordt de waarde daarvan bepaald?

Recreatieterrein is één geheel

In een pas verschenen uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is om te beginnen beslist dat een terrein met chalets, stacaravans en een kampeerterrein als één onroerende zaak moet worden aangemerkt. Dit is wettelijk voorgeschreven en hiervan kan dus niet worden afgeweken.

Recreatiewoning is een woning

Vervolgens besliste de rechter dat een recreatiewoning als woning moet worden aangemerkt. Een recreatiewoning is, net als een gewone woning, namelijk bestemd en geschikt om in te wonen.

Let op! Dat een recreatiewoning in sommige gevallen bestemd is om voor korte tijd te worden verhuurd, is niet van belang.

Is recreatieterrein als woning aan te merken?

Vervolgens kwam de vraag aan de orde of het recreatieterrein als geheel als woning is aan te merken. Dit is het geval als minstens 70% van de waarde kan worden toegerekend aan delen van het recreatieterrein die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

Na toerekening van de verschillende onderdelen van het recreatieterrein aan de woningen en de overige onroerende zaken, kwam men tot de conclusie dat inderdaad meer dan 70% van de waarde van het terrein aan de woningen moest worden toegerekend.

Let op! Dit betekende dat de aanslag voor het gebruikersdeel kwam te vervallen en dat voor het eigenarendeel het veel lagere tarief voor woningen moest worden toegepast.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn