>

Lentink Accountants


Lentink Accountants/Belastingadviseurs is een organisatie van ervaren, onafhankelijke accountants, belastingadviseurs en bedrijfsadviseurs, die actief is in alle segmenten van het midden en kleinbedrijf. Wij zijn gevestigd in Huizen en Almere.

Een team van circa 60 deskundige en ambitieuze professionals en hun assistenten staat klaar om diensten te verlenen op het gebied van accountancy waaronder mede begrepen:

 • de jaarrekeningpraktijk
 • de vrijwillige accountantscontrole
 • strategische en operationele business planning
 • administratieve organisatie
 • administratieve diensten
 • salarisverwerking
 • herstructureringen
 • startersbegeleiding
 • overnamebegeleiding

Diensten op het gebied van de wettelijke controle-opdrachten verrichten wij vanuit Kreston Lentink Audit B.V., een aan Lentink Accountants/Belastingadviseurs gelieerde vennootschap die gespecialiseerd is in wettelijke controle-opdrachten en aanverwante diensten.

en op het gebied van belastingadvies:

 • fiscale (her)structurering
 • juridische (her)structurering
 • tax planning
 • estate planning
 • aangiftepraktijk
 • fiscale emigratie en immigratie

Onze professionals zijn de sparringpartners bij uitstek voor ondernemers en bestuurders om mede richting te geven aan de ondernemingsontwikkeling, zowel in bedrijfseconomische, financiële, administratieve, organisatorische, vennootschapsrechtelijke en fiscale zin.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn