>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming


maandag 08 april 2019, 10:55

Ook fiscaal voordeel bij voortgezette onderneming

Als iemand een bedrijf erft of geschonken krijgt, bestaat er onder voorwaarden recht op een fiscale faciliteit, de bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR). Er is ook recht op deze faciliteit bij verhuur van een eerder, zelf uitgeoefend bedrijf, zo besliste eerder de rechter.

EuromuntenMaar let op, het bedrijf of de aandelen van de bv mogen dan niet tussentijds worden overgedragen.

BOR

De bedrijfsoverdrachtsregeling (BOR) kent bij vererving of schenking van een bedrijf een vrijstelling van € 1.084.851 voor de schenk- of erfbelasting. Van het meerdere is nog eens 83% vrijgesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat het bedrijf minstens vijf jaar wordt voortgezet.

Niet alleen bij verhuur

De BOR kent als voorwaarde dat er actief een bedrijf moet worden uitgeoefend. Beleggen valt hier niet onder en in beginsel ook de verhuur van een bedrijf niet. Er moet namelijk sprake zijn van meer dan actief vermogensbeheer, zoals dit fiscaal heet.

Voortgezet ondernemerschap

Een ondernemer die eerst zelf een bedrijf uitoefent en het later verhuurt, oefent fiscaal nog steeds een onderneming uit, zo besliste de Hoge Raad al in 1955.

Let op! Dit zogenaamd 'voortgezet ondernemerschap' betekent dat ook de BOR dan van toepassing is. Of er sprake is van 'meer dan actief vermogensbeheer', is dan niet van belang.

Overdracht benzinestation

Eerder werd voor de rechter in Arnhem een zaak uitgevochten waarbij het ging om de vererving van aandelen in een verhuurd benzinestation. Volgens de erfgenamen was er sprake van voortgezet ondernemerschap en hadden ze recht op de BOR. De rechter vond van niet omdat de aandelen inmiddels aan verschillende bv's waren overgedragen. In die gevallen is het bedrijf in andere handen gekomen en is er geen sprake meer van voortgezet ondernemerschap.

Uit de uitspraak blijkt overigens niet dat dit anders is als het bedrijf waaraan is overgedragen, een fiscale eenheid vormt met de overdragende bv.

Let op! Is het bedrijf of de aandelen in de bv in andere handen gekomen, dan bestaat er dus ook geen recht meer op de BOR.

Heeft u vragen over de BOR, neem dan contact met ons op.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn